รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
เลขที่ 177 หมู่ 7   ตำบลบ่อนอก  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
เบอร์โทรศัพท์ 032-820105
Email : whakhor@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :