ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 106) 20 ก.พ. 62
โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (อ่าน 2) 07 ธ.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 124) 23 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 124) 21 พ.ย. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 136) 14 พ.ย. 61
จดหมายข่าวโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 159) 24 ก.ค. 61
จดหมายข่าวโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2561 (อ่าน 97) 24 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ >> ฝากครู >> บอกผู้ปกครอง (อ่าน 145) 20 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเกษตรกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e (อ่าน 189) 08 ก.พ. 61
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเกษตรกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 234) 22 ม.ค. 61
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (อ่าน 200) 08 พ.ย. 60
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (อ่าน 218) 08 พ.ย. 60
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (อ่าน 241) 05 ก.ย. 59
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 191) 10 พ.ค. 59