ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสื่อสารข้อมูลและการใช้อินเตอร์เน็ต (บทคัดย่อ)
ชื่ออาจารย์ : ส.ต.ต.หญิง จุรีย์รัตน์ จริตงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,17:14  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..